??? تیم پرش ایران هورس پروموشن ???

مجموعه ایران هورس پروموشن (تحت نام باشگاه سوارکاری شبدیز)

 

مجموعه ایران هورس پروموشن از سال 1395 بصورت جدی در ضمینه مسابقات پرش با اسب ایران ، با حضور پرشکار خوشنام و باسابقه کشورمان ، آقای نادعلی فرجامی کار خودرا بصورت جدی آغاز نمود.

? اسبهای پرش این مجموعه شامل:

? BACARET  باکارت

? Donattella  دوناتلا

? Caseli   کاسلی

? La Bela   لابلا

? Sweeny Z سوینی زد

?????????

? اعضای تیم پرش ایران هورس شامل:

? نادعلی فرجامی (سرپرست تیم)

? یورگن استتفورد ( مشاور)

? پاولا بوهمر ( مشاور و سرمایه گذار)

.....