سیلمی های که در سال تولیدی جاری در مجموعه ایران هورس پروموشن حضور دارند:

shep1

ٍESPERSSIVO

ٍESPERSSIVO

ESPRESSIVO (QR MARC x EMOCJA) 2009 Bay Stallion Bred by Knocke Arabians, Paul Gheysens, Belgium