سیلمی های که در سال تولیدی 96 و 97 در مجموعه ایران هورس پروموشن حضور دارند:

shep1

EF Simply Marvelous

EF Simply Marvelous

(MARWAN AL SHAQAB x CHYNA)

اطلاعات بیشتر

OM El Bendigo

OM El Bendigo

(SANADIK EL SHAKLAN x OM EL BENEERA)

اطلاعات بیشتر

Gustaw

Gustaw

(PIWOSZ x GWARKA)

اطلاعات بیشتر

Emanos K.A

Emanos K.A

( QR MARC x EMANTKA )

اطلاعات بیشتر

Main Menu